Direktor tərəfindən müəllimlərin sinifə daxil edilməsi