MS Teams-də yeni istifadəçi görünüşü. Eyni ekranda 49 istifadəçi göstərilməsi imkanı.