Direktor tərəfindən müəllimlərin sinfə daxil edilməsi