Vitual dərslərdə banktestov.ru interaktiv alətindən istifadə

Virtual dərslərdə keçdiyiniz mövzuların şagirdlər tərəfindən necə mənimsənildiyini öyrənmək üçün banktestov.ru interaktiv alətindən istifadə edə bilərsiniz .Bu alət vasitəsilə hazırladığınız test sorğuları mövzu və bölmələr üzrə ola bilər. Hazırlanan mövzular avtomatik olaraq yaddaşda qalır və istənilən vaxt istifadəsi mümkündür.