“Virtual Məktəb”də tapşırıqvermə üsulları - “Microsoft Forms”

Tətbiqin funksiyalarından istifadə edərək hazırladığınız tapşırığın şablon linkini həmkarlara göndərərək, tapşırıqları bölüşə bilərsiniz. Linki göndərdiyiniz şəxs tapşırığın dublikatını əldə edərək, tapşırığı redaktə edə və şagirdlərinə təqdim edə bilər. Eyni zamanda, əməkdaşlıq üçün link bir neçə müəllimin bir tapşırıq nümunəsini hazırlamaq imkanı verir.