Virtual dərslərdə “Thinklink” aləti ilə layihə əsaslı öyrənmə

Bu alət vasitəsi ilə dərsin müxtəlif mərhələlərinə aid resurslar hazırlamaq mümkündür. Dərsin motivasiya, ümumiləşdirmə hissəsində, yaxud əlavə öyrənmə materialı kimi şagirdlərə təqdim edə bilərsiniz.