"Virtual Məktəb"də "Seçim çarxı" online aləti

https://wheelofnames.com - dərs prosesinin müxtəlif mərhələlərində mövzunun, layihənin məzmununa uyğun olaraq seçimlər etmək ehtiyacı yaranır. Qrup üzvlərinin, layihə ideyalarının, araşdırma ləvazimatlarının və s. seçimin edilməsində şagirdlərin fikirlərinin nəzərə alınması və prosesin qaydalara uyğun  aparılması vacibdir. Bu baxımdan  wheelofnames.com saytının imkanları şagirdlərimiz tərəfindən maraqla qarşılanacaq. "Seçim çarxı" çox rahatlıla MS TEAMS platformasına inteqrasiya oluna bilir.