Virtual Məktəbdə "LearningApps" tapşırıqları

Bu videoda Virtual Məktəbdə https://learningapps.org vasitəsi ilə müxtəlif yaş səviyyələri üçün maraqlı, əyləncəli və öyrədici formada tapşırıq və qiymətləndirmə vasitələri təqdim edilir. Distant təhsil mühitində tapşırıqvermə və qiymətləndirmə prosesinin yorucu olmaması üçün, təqdim edilmiş çoxsaylı nümunələrə baxa və özünüz də rahatlıqla tərtib edə bilərsiniz.