"Polyup" platformasında şərt operatorlarından istifadə

Bu videoda “Polyup” platformasında şərt operatorundan istifadə qaydası izah edilmişdir. Bunun üçün platformada aşağıdakı məsələnin həlli nəzərdən keçirilmişdir:


Bakıda yeni açılmış restoranda müştərilərə robotlar xidmət göstərir. Robot radiusu 5 metr və 10 metr olan çevrələr boyunca, bir-birindən bərabər məsafədə yerləşən masalara bu çevrələrin ortaq mərkəzindəki mətbəxdən sifarişləri çatdırırlar. Xarici çevrədə yerləşən masalar çüt rəqəmlərlə, daxili kiçik çevrədə yerləşən masalar isə tək rəqəmlərlə nömrələnib. Aşbaz masanın nömrəsini daxil etdikdə, yeməyi lazım olan masaya çatdıran poly maşını hazırlayın. Qeyd edək ki, ilkin vəziyyətdə robotun üzü 1-ci masaya doğrudur.